У Хмельницькій області незаконно вирубали понад п’ять сотень дерев

Протягом 2019 року Державна екологічна інспекція Хмельниччини отримала понад 20 звернень від громадян про незаконну вирубку лісу

105

22 січня поточного року житель Білогірського району звернувся до інспекції з повідомленням про нелегальну вирубку зелених насаджень, яку організували невідомі особи між селами Ставок та Вязовець, повідомляє “День за днем”.

При цьому заявник стверджує, що неодноразово повідомляв про незаконну вирубку лісу місцеві органи поліції, але ті не вжили жодних заходів, щоби припинити це свавілля.

Відреагувавши на цю заяву, Державна екологічна інспекція Хмельниччини 28 січня здійснила перевірку, в ході якої було встановлено: невідомі особи зрізали 550 сосен.  За оцінками експертів, це завдало державі збитків на суму в 1 мільйон 605 тисяч 494 гривні.

“Пи­тан­ня зни­щен­ня лі­со­вих на­сад­жень в Ук­ра­їні за­ли­ша­єть­ся од­ні­єю з най­більш ак­ту­аль­них проб­лем сього­ден­ня. Не­кон­трольова­не ви­ру­бу­ван­ня лі­сів, особ­ли­во в зи­мо­вий пе­рі­од, до­ся­гає кри­тич­но­го рів­ня. Щод­ня не­ле­галь­но ви­ру­бу­ють­ся ти­ся­чі де­рев. Втра­та лі­сів — це не прос­то втра­та зе­ле­них на­сад­жень, а це серйоз­ні змі­ни рів­нів во­дойм, ак­ти­ві­за­ція еро­зій­них, зсув­них про­це­сів зем­лі, що мо­же заг­ро­жу­ва­ти опус­те­лю­ван­ням те­ри­то­рій”, — по­яс­ню­ють у  Дер­жавній еко­ло­гіч­ній ін­спек­ції Хмель­ницької об­ласті.

Читайте також: У Хмельницькому за фактом загибелі підлітка відкрили справу за статтею “умисне вбиство”

За фактом вчинення цього злочину було відкрито кримінальне провадження. Матеріали справи направлені  до Головного управління Національної поліції Хмельниччини. Наразі вживаються оперативні заходи для встановлення осіб, які можуть бути причетні до цього злодіяння.