КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА Б’Є ПО УКРАЇНСЬКОМУ АВТОРИТЕТУ

315

АНДРІЙ ГОРОДНИЦЬКИЙ – політолог.

" " " "