НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

147

Більше про Навчально-науковий інститут харчових технологій ЗВО «Подільський державний університет». Тут готують здобувачів освіти за спеціальностями: 181 «Харчові технології», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

В структуру Навчально-наукового інституту харчових технологій входять 3 кафедри: –  хімії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції.

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва одна з найстарших в університеті. Вона є випусковою і метою діяльності є підготовка висококваліфікованих, спеціалістів, здатних до швидкого і успішного опанування новими знаннями, уміннями і технологіями, фахівців світового рівня.

Колектив кафедри Хімії працює зі здобувачами освіти навчально-наукового інституту харчових технологій та іншими факультетами Хакладу вищої освіти «Подільский державний університет»

Освітній процес забезпечують досвідчені науково-педагогічні працівники, що мають наукові ступені та вчені звання. Вони постійно удосконалюють свої навички, займаються науково-дослідною роботою, проходять стажування за кордоном».

" " " "