Понад 13 тис. грн сплатить продавчиня Шепетівщини за продаж “Гаража” неповнолітньому

678

Недобросовісного продавця оштрафували.

На Шепетівщині оштрафували продавчиню за продаж «Гаража» неповнолітньому

Момент продажу алкогольного напою потрапив в об’єктив нагрудної камери ін­спек­то­ра сек­то­ру юве­наль­ної пре­вен­ції від­ді­лу пре­вен­ції Ше­пе­тівсь­ко­го РУП. Тоді ж поліція і скла­ла від­по­від­ний про­то­кол. Днями, 25 грудня, справу розглянули.

“За по­ру­шен­ня пра­вил тор­гівлі (ч.2 ст. 156 КУ­пАП), а са­ме — про­даж слабоалкогольного на­пою не­пов­но­літньому, про­дав­це­ві ма­га­зи­ну «Ві­зит» до­ве­деть­ся спла­ти­ти штраф у роз­мі­рі 13 тис. 400 грн”, – таке рішення ухвалили на чер­го­вому засіданні ад­мі­ніс­тра­тив­ної ко­мі­сії при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради.

 

" " " "