СУСПІЛЬСТВО БАЧИТЬ МОБІЛІЗАЦІЮ ЯК ЗБІР ЛЮДЕЙ НА ФРОНТ

117

ТАРАС ЖОВТЕНКО – експерт з міжнародної безпеки Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва».

" " " "