ЧИ Є В НОВОМУ ЗАКОНОПРОЄКТІ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ АНТИКОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ?

73

Гість: ІРИНА КОВАЛЬЧУК – адвокатка, кандидатка юридичних наук, член-кореспондент ГО «Академія адміністративно-правових наук».

" " " "