РАКЕТНА АТАКА НА УКРАЇНУ, НАСТУП НА ХАРКІВЩИНУ, МОБІЛІЗАЦІЙНІ ПРИСТРАСТІ

232

Гість: ТАРАС ЖОВТЕНКО – експерт з міжнародної безпеки Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва».

" " " "