ВІД МІЛІЦІЇ ДО ПОЛІЦІЇ: ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА НЕЗАЛЕЖНОСТІ

108

Гість: ІННА ГЛЕГА – на­чаль­ни­ця сек­то­ру ко­му­ні­ка­ції ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті.

" " " "