Шепетівка буде і з газом, і з теплом. 13 лис­то­па­да від­бу­лась зус­тріч Ва­ди­ма Ло­зо­во­го, Ми­хай­ла По­ло­дю­ка, Олек­сан­дра Пус­то­вой­та та Во­ло­ди­ми­ра Ту­рінсь­ко­го.

876

Шепетівка буде і з газом, і з теплом. Та­ку ра­діс­ну звіс­тку по­ві­дом­ляє сайт Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди. 13 лис­то­па­да, від­бу­лась зус­тріч го­ло­ви Хмель­ницької об­ласної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції Ва­ди­ма Ло­зо­во­го, Ше­пе­тівсь­ко­го місь­ко­го го­ло­ви Ми­хай­ла По­ло­дю­ка, ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» Олек­сан­дра Пус­то­вой­та та го­ло­ви прав­ління ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» Во­ло­ди­ми­ра Ту­рінсь­ко­го. Провівши плідну і тривалу бесіду, сторонам вдалось порозумітись. Михайло Полодюк, в інтерв’ю нашим шепетівським колегам з каналу «Like TV» розповів до чого домовились і як проходитиме опалювальний сезон в місті.

Проблеми із теплом є не тільки в Шепетівці. Мерзнуть нині у місті сміла та в Кривому Розі. Прем’єр – міністр України Володимир Гройсман  переконаний – ця проблема на відповідальності місцевої влади. Саме міські голови повинні дбати про населення міста, за яке відповідають. А якщо очільники не в змозі виконувати свої функції, то постає питання доцільності таких людей на посадах, наголосив прем’єр.