ЛЮДИ НЕ БАЧАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТІ МОБІЛІЗАЦІЇ

103

ІРИНА КОВАЛЬЧУК – адвокатка, кандидатка юридичних наук, член-кореспондент ГО «Академія адміністративно-правових наук».

" " " "